Kết quả bóng đá giải vô địch quốc gia Ý 2022

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 38

Kết quả Serie A

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Chủ nhật - 02/06

FT - 02/06 29

Thứ 2 - 27/05

FT - 27/05 38
H1: 1-1
FT - 27/05 38
FT - 27/05 38
H1: 0-0
FT - 27/05 38
H1: 2-2

Chủ nhật - 26/05

FT - 26/05 38
H1: 0-0
FT - 26/05 38
H1: 2-0
FT - 26/05 38

Thứ 7 - 25/05

FT - 25/05 38
H1: 2-0
FT - 25/05 38
H1: 1-0

Thứ 6 - 24/05

FT - 24/05 38

Thứ 3 - 21/05

FT - 21/05 37

Thứ 2 - 20/05

FT - 20/05 37
FT - 20/05 37
H1: 0-0

Chủ nhật - 19/05

FT - 19/05 37
H1: 0-1
FT - 19/05 37
H1: 0-0
FT - 19/05 37
H1: 0-1
FT - 19/05 37
FT - 19/05 37
H1: 2-0

Thứ 7 - 18/05

FT - 18/05 37
H1: 0-0
FT - 18/05 37