Kết quả bóng đá giải vô địch quốc Gia Đức Bundesliga 2022

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Chung kết

Kết quả Bundesliga

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 3 - 28/05

FT - 28/05 CK
H1: 0-1 | HP: 0-0 | Pen: 5-6 |Tổng TS: 3-3

Thứ 6 - 24/05

FT - 24/05 CK

Thứ 7 - 18/05

FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
H1: 1-0
FT - 18/05 34
H1: 1-1