LTĐ Đức

Thứ 3 - 28/05

01:30 - 28/05 CK
H1: 0-1 | HP: 0-0 | Pen: 5-6 |Tổng TS: 3-3
 

Thứ 6 - 24/05

01:30 - 24/05 CK
 

Thứ 7 - 18/05

20:30 - 18/05 34
 
20:30 - 18/05 34
 
20:30 - 18/05 34
 
20:30 - 18/05 34
 
20:30 - 18/05 34
 
20:30 - 18/05 34
 
20:30 - 18/05 34
 
20:30 - 18/05 34
H1: 1-0
 
20:30 - 18/05 34
H1: 1-1
 

Thứ 2 - 13/05

ON Sports News
00:30 - 13/05 33
ON Sports News

Chủ nhật - 12/05

ON Sports News
22:30 - 12/05 33
ON Sports News
ON Sports News
20:30 - 12/05 33
ON Sports News

Thứ 7 - 11/05

ON Sports News
23:30 - 11/05 33
H1: 3-0
ON Sports News
20:30 - 11/05 33
 
20:30 - 11/05 33
 
20:30 - 11/05 33
 
20:30 - 11/05 33
 
ON Sports News
01:30 - 11/05 33
ON Sports News

Thứ 2 - 06/05

ON Sports News
00:30 - 06/05 32
ON Sports News

Chủ nhật - 05/05

ON Sports News
22:30 - 05/05 32
ON Sports News
ON Sports News
20:30 - 05/05 32
ON Sports News

Không có trận đấu nào